Altın Örümcek | Başvurular | Değerlendirme Kriterleri, Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur., Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ
TASARIM & KULLANICI DENEYİMİ
Bir projenin dışarıya açılan yüzü tasarımıdır. Projenin tasarımının ya da arayüzünün hedef kitlesinin ihtiyaçlarına göre ne derecede başarılı olduğu değerlendirilir. Proje tasarım dilini kullanıcının ziyaret edeceği her noktada yansıtabilmelidir. İyi tasarım, kullanıcıya verilmek istenen mesajın doğruluğu ve etkileşimi artırıcı bir numaralı unsurdur.
ÖZGÜNLÜK
Dijital bir proje benzerlerinden farklı biçimde, daha önce denenmemiş yazılımsal geliştirmelerle veya çok yenilikçi bir tasarım dili kullanılarak kullanıcıya sunulan içeriklerle özgün bir hazırlanabilir. Kullanıcının, önceki deneyimlerinden farklı bir şekilde daha fazla kalmasını sağlayacak her tür yaklaşım, özgün bir proje için gereklidir.
AMACINA UYGUNLUK
Hedef kitlesi iyi belirlenmiş internet projeleri, amacına uygun olarak, doğru kullanıcıya doğru içeriği sunması halinde başarıya ulaşabilir. Bir konuda kullanıcının ziyaret ettiği proje, o kullanıcının hemen çıkmasına sebep olacak şekilde doyurucu olmayan bir içeriğe sahip olabilir. Veya tam olarak kullanıcının aradığı bir bilgiye ait, etkileşimi artırıcı bir araçla kullanıcıyı karşılıyor olabilir. 
İÇERİK
İçerik yalnızca metinden oluşmayabilir. Animasyon, video, ses ya da müzik de kullanıcıyla olan iletişimde önemli bir araçtır. İyi içerik, kullanıcı etkileşimini artırır ve ziyaret süresini uzatır. İyi içerik, fikrini ortaya koyar, bir sesi ve bakış açısı olur. Bilgi verici, kullanışlı ya da eğlenceli olabilir ama her zaman daha fazlasını istemenizi sağlar.
TEKNİK ALTYAPI
Projenin tüm içerik yapısını, etkileşime girilecek tüm araçların kapsamını veya kullanıcı deneyimini etkileyecek her tür yazılımsal geliştirmeyi barındıran teknik altyapı, o web sitesinin sorunsuz, hızlı ve kolay ulaşılabilmesi için gereken, en önemli kriterlerden biridir. Proje üzerindeki kodlar, scriptler, formlar ve bağlantılar bireysel ve çoğul olarak mükemmel bir harmoni içinde çalışıyorsa, proje iyi bir teknik altyapıya sahiptir. Sayfalar hızlı bir şekilde yüklenebilmeli veya e-ticaret işlemleri kusursuz bir şekilde çalışmalıdır. Gelişmiş e-ticaret, oyunlar, testler gibi bir tür yenilikçi kullanımlara ve yenilikçi, kullanışlı alanlarda bilgi sağlayan hesaplayıcılar, tartışma konuları gibi kullanıcı araçları değerlendirilir.