Altın Örümcek | Başvurular | Katılım Şartları, Altın Örümcek Web Ödülleri, web ve internet teknolojileri kullanılarak gerçekleştirilen başarılı projelerin daha iyi tanıtılması ve hak ettiği yeri bulması, bu alanda yapılacak yatırımların özendirilmesi ve gündem oluşturulması amacıyla düzenlenen, geleneksel hale gelmiş, Türkiye’deki ilk ve tek bağımsız organizasyondur., Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
KATILIM ŞARTLARI
Organizasyona katılan projeler, organizasyonunun genel yaklaşımını içeren, Organizasyon Politikaları ve Katılım Şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
ORGANİZASYON POLİTİKALARI VE KATILIM ŞARTLARI
Organizasyona katılan projeler, organizasyonunun genel yaklaşımını içeren, Organizasyon Politikaları ve Katılım Şartlarını kabul etmiş sayılırlar.
1. ADAY PROJEDE ARANAN ŞARTLAR
1.1. Öngörülen Kategorilere Uygunluk

Aday projenin Altın Örümcek Organizasyonunda değerlendirmeye alınabilmesi için, kategoriler sayfasında belirtilen mevcut kategorilerden birine uygun olması gerekmektedir.

İngilizce içerikli projeler de başvuru yapabilir ancak bu projelerin, Türkiye’nin tanıtımı amacıyla veya Türkiye’nin tanıtıldığı işlerin satış ve pazarlaması ile ilgili olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihine kadar, başvurusu yapılan projelerin kategorisi değiştirilebilir. İlk başvurulan kategoriden daha yüksek ücretli kategorilere geçişte geçilen kategorinin ücreti tam olarak tahsil edilir. Daha düşük ücretli kategorilere geçişte ücret iadesi yapılmaz. Başvuru ücretleri aynı olan kategoriler arası geçişlerde ise ücret tahsilatı yapılmaz.

Herhangi bir kategoride yeterli sayıda başvuru olmaması ya da final aşamasında yeterli sayıda finalist barajı geçememesi durumunda ilgili kategori iptal edilebilir. Altın Örümcek organizasyonu, jüri üyeleri tarafından uygun görülmesi durumunda, yapılan başvuruların kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

1.2. İçerik Bakımından Uygunluk

Aday projenin Altın Örümcek Organizasyonunda değerlendirmeye alınabilmesi için, kategoriler sayfasında belirtilen mevcut kategorilerden birine uygun olması gerekmektedir.

İngilizce içerikli projeler de başvuru yapabilir ancak bu projelerin, Türkiye’nin tanıtımı amacıyla veya Türkiye’nin tanıtıldığı işlerin satış ve pazarlaması ile ilgili olması gerekmektedir.

Son başvuru tarihine kadar, başvurusu yapılan projelerin kategorisi değiştirilebilir. İlk başvurulan kategoriden daha yüksek ücretli kategorilere geçişte geçilen kategorinin ücreti tam olarak tahsil edilir. Daha düşük ücretli kategorilere geçişte ücret iadesi yapılmaz. Başvuru ücretleri aynı olan kategoriler arası geçişlerde ise ücret tahsilatı yapılmaz.

Herhangi bir kategoride yeterli sayıda başvuru olmaması ya da final aşamasında yeterli sayıda finalist barajı geçememesi durumunda ilgili kategori iptal edilebilir. Altın Örümcek organizasyonu, jüri üyeleri tarafından uygun görülmesi durumunda, yapılan başvuruların kategorilerini değiştirme hakkını saklı tutar.

Yasal olmayan faaliyetlerle ilgili içerik bulunduran, pornografi, nefret mesajları, herhangi bir kurum, kuruluş ya da şahsı karalama amaçlı beyanat içeren projelerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

1.3. Kullanıcı Adı & Şifre Kullanımı ve Ücretli Projelerde Aranan Şartlar

Kullanıcı adı ve şifre girişi ile ziyaret edilebilen projeler, jüri için değerlendirme süresince kullanacakları özel bir kullanıcı adı ve şifre sağlamaları durumunda değerlendirilecektir.

İnternet Bankacılığı kategorisinde başvuru yapacak olan adayların tüm bankacılık işlemlerinin yapılabildiği demo web sitesiyle başvuruda bulunması ya da değerlendirme süresi boyunca, jüri üyelerinin giriş yapabilmesi için gerekli olan kullanıcı adı ve şifre bilgilerini, başvuru esnasında ilgili alana girmeleri gerekmektedir.

Şifre ile giriş yapılan fakat halka açık olmayan projeler organizasyonda değerlendirmeye alınmayacaktır.

Belli bir ücret karşılığında ziyaret edilebilen projeler, jürinin değerlendirme yapabilmesi için ücretsiz deneme süresi önermeleri durumunda organizasyona katılabilecektir.

1.4. URL & İndirme Linki Bilgisi

Tüm başvurular, online ortamda alınmaktadır. Adaylık başvurusu yapılan projenin, başvuru tarihinden itibaren final değerlendirmelerinin sonuna kadar ulaşılabilir durumda olması gerekmektedir.

Tüm başvurularda, URL alanı doğru ve eksiksiz şekilde girilmelidir. Projenin farklı dillerde seçenekleri varsa, mutlaka Türkçe içerikli sayfaların bulunduğu URL bilgisinin girilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde mobil uygulamalar için de projenin adının ve indirme linkinin doğru ve eksiksiz biçimde girilmesi gerekmektedir.
2. BAŞVURU
2.1. Başvuru Ücreti

Altın Örümcek web sitesinde ilan edilen başvuru ücretleri geçerli olup, başvuru ücreti ödenen projelerin başvuruları geçerli kabul edilerek, değerlendirmeye alınırlar. Kategorilerin başvuru ücretleri değişkenlik göstermektedir. Başvuru ücretleri için tıklayınız.

Son başvuru tarihine kadar, başvurusu yapılan projenin başvuru kategorisi, başvuru sahibi tarafından online olarak değiştirilebilir. İlk başvurulan kategoriden daha yüksek ücretli kategorilere geçişte geçilen kategorinin ücreti tam olarak tahsil edilir. Daha düşük ücretli kategorilere geçişte ücret iadesi yapılmaz. Başvuru ücretleri aynı olan kategoriler arası geçişlerde ise ücret tahsilatı yapılmaz. Kategorilere başvurusu tamamlanmış projeler için başvuru sahibine ücret iadesi yapılmaz.
3. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
3.1. Değerlendirme Sırasında Gözetilecek Esaslar

Altın Örümcek Organizasyonu, tüm başvuruların orijinal olduğunu; başvuru sahibinin proje sahibi olarak; ya da müşterisinden veya ilgili üçüncü bir tarafın izniyle ve verilen haklarla başvuruda bulunduğunu kabul eder. İlgili haklara ve izne sahip olunmadan yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir ve değerlendirmeye alınmayacaktır. Altın Örümcek Web Ödülleri, yapılan başvurular için telif hakkı ihlali ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Seçim kriterlerine uygun olan, zamanında yapılan, başvuru formunda bilgileri eksiksiz olarak iletilmiş ve başvuru ücreti son başvuru tarihine kadar ödenen tüm başvurular aday olarak değerlendirmeye tâbi tutulur.

Organizasyona daha önce katılmış projeler, önceki yıllardaki değerlendirme sonuçları dikkate alınmadan, organizasyona tekrar adaylık başvurusu yapabilecektir.

Başvurusu yapılan tüm web siteleri başvuru ve değerlendirme süresi boyunca standart web tarayıcıları (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari, Opera gibi) ile girilebilir; internette erişilebilir olmalıdır. Aynı şekilde başvurusu yapılan tüm mobil uygulamalar mobil uygulama platformlarının en az birinde kullanıcıların erişimine açık olmalıdır.

Altın Örümcek jüri üyelerinin çalıştığı kuruma ait ya da çalıştığı kurum (reklam ajansı, interaktif ajans, web ajansı vb. ) veya kendisi tarafından hazırlanan proje ile başvuruda bulunabilir. Ancak değerlendirme sırasında bu proje(ler) başvuru sahibi jüri üyesine gösterilmeyecektir.

Değerlendirme sonucunda her bir kategoride yer alan en iyi üç proje belirlenir.

3.2. Diskalifiye

Daha önceden yapılmış bir projenin, tasarımını, içeriğini ya da kodlamasını taklit eden veya kopyalayan başvurular, ilgili haklara ve izne sahip olunmadan yapılan başvurular ve başvuru formunda sahte bilgi girişi yapmış başvurular, değerlendirme süresi içinde ve/veya sonrasında diskalifiye edilebilir; bu projelere ödül verilmesi durumunda, verilen ödüller geri alınır.
4. ÖDÜL
Altın Örümcek Ödülü’ne aday projeler, Türkiye’nin bilişim, medya ve iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan Altın Örümcek jürisi tarafından değerlendirilir ve ödüllendirilir. Seçim kriterlerine uygun olan ve zamanında yapılan tüm başvurular aday olarak değerlendirmeye alınır ve jüri bu başvurular arasından ödül sahiplerini belirler. Herhangi bir kategoride, jüri değerlendirmeleri sonucunda, ödüle layık bir proje bulunmaması durumunda, Altın Örümcek organizasyonu, ödül vermeme hakkını saklı tutar.

Başvurunun ödüle layık bulunması durumunda, başvurunun ödüllendirilmesi ile ilgili duyurunun yapılma şekli ve detayları, organizasyonun belirlediği şartlarda gerçekleşir. Başvuru sahipleri, ödüle layık bulunan tüm projelerin ödüllerinin aynı şekilde verilmeyebileceğini ve duyurulmayabileceğini, bazılarının ödül gecesinde verilirken, bazılarının verilmeyebileceğini kabul eder.

Yapılan başvuruları, Altın Örümcek Web Ödülleri, organizasyonla ilgili tanıtım amaçlı herhangi bir mecrada kullanma hakkını kendinde saklı tutar.
5. BAŞVURU ESNASINDA GİRİLEN BİLGİLERİN DOĞRULUĞU
Başvuru sahibi, başvuru esnasında girmiş olduğu tüm bilgilerin (ajans ve proje sahibi firma bilgileri, tanıtım yazısı içeriği, fatura bilgileri vs.) doğruluğunu kabul eder.