Altın Örümcek | Basın | Ödül Töreni Görselleri | Finalistlerin Açıklanması, 27 Ağustos 2018, Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
FİNALİSTLERİN AÇIKLANMASI