Altın Örümcek | Geçmiş Yıllar | Finalistlerin Açıklanması, 31 Ağustos 2018, Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
FİNALİSTLERİN AÇIKLANMASI