Altın Örümcek | Geçmiş Yıllar | Finalistlerin Açıklanması, 26 Ağustos 2019, Altın Örümcek, Web Ödülleri, Tasarım, İçerik, İnternet, Teknoloji, Organizasyon, DorukNet
FİNALİSTLERİN AÇIKLANMASI